آبپاش

لیلا برایت مى‏گوید:

دیدن آبپاش به معنى این است که صاحب یک باغ در جایى خوش آب و هوا خواهید شد.