لوک اویتنهاو می گوید :

تیمارستان : غمی بزرگ

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

هانس کورت مى‏گوید:

مشاهده‏ ى تیمارستان در خواب، نشان‏دهنده‏ ى بروز بیماری و مشکلات است.

تعبیر خواب آنلاین 

آنلی بیتون مى‏گوید:

دیدن تیمارستان در خواب ، دلالت بر آن دارد که به بیماریی مبتلا خواهید شد ، یا در روابط شکست خواهید خورد ، باید تلاش کنید با تفکر بر این مشکلات فایق شوید .