تعبیر خواب

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تعبیر پرستاری کردن در خواب» ثبت شده است

تعبیر خواب پرستار

آنلی بیتون مى‏ گوید:

  1. اگر خواب ببینید در خانه پرستاری از شما مراقبت می کند ، علامت آن است که افراد خانواده همواره از سلامتی برخوردار خواهند بود .
  2. اگر خواب ببینید پرستاری خانه شما را ترک می گوید ، علامت آن است که افراد خانواده همواره از سلامتی برخوردار خواهند بود .
  3. اگر زنی خواب ببیند پرستار است و از بیماران مراقبت می کند ، نشانه آن است که با از خودگذشتگی احترام ویژه ای در میان مردم به دست می آورد .
  4. اگر زنی خواب ببیند پرستار است و بیماران را ترک می گوید ، نشانه آن است که به وسوسه های فریبنده تن خواهد داد.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

۰ نظر

تعبیر خواب پرستاری کردن

آنلی بیتون مى‏ گوید:

اگر در خواب پرستارى را مشاهده کنید که از شما مراقبت مى‏ کند، نشانه‏ ى آن است که بیماری شما را تهدید مى‏ کند. اگر در خواب مشغول پرستارى از بیماران باشید به این معنا است که به مقامات بالاى اجتماعى دست مى ‏یابید، اگر زنى در خواب مشغول پرستارى از فرزند خود باشد، به این معنا است که شغل مناسبى به دست خواهد آورد.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

آنلی بیتون مى‏ گوید:

  1. اگر زنی خواب ببیند از نوزاد خود پرستاری می کند ، نشانه آن است که به کاری دلپذیر مشغول خواهد شد .
  2. اگر دختری خواب ببیند از نوزادی پرستاری می کند ، علامت آن است که مقام ارزشمند و معتبری به دست خواهد آورد .
  3. اگر مردی خواب ببیند همسرش از کودک خردسالش مراقبت می کند ، نشانه آن است که مسئولیت های خود را به شکل هماهنگی پیش خواهد برد .
۰ نظر
عضویت
عضویت